Markarbete

Man ska vara försiktig med överord, men när det gäller markarbete är Rototilts lösningar närmast en revolution. I allt från avtäckning till slutjustering tillför du millimeterprecision, flexibilitet och känsla som gör jobbet effektivare slutresultatet ännu bättre.

Avtäckning

Nya fördelar. Vid t ex avtäckning av ojämna berg är det enorma fördelar med tiltrotator som kan följa strukturskillnader och göra en fulländad förberedelse inför sprängning.

Planeringsarbete

Precision & effektivitet. Inför t ex bygge av husgrund. Med hjälp av RPS blir planeringsarbetet ännu mer exakt eftersom tiltrotatorn kommunicerar med maskinens grävsystemet.

Slutjustering

Mångsidighet. Jämna av och slutjustera efter ett ingrepp inför t ex en asfaltering. Med markvibrator packas ytan och blir ännu mer förberedd.

Stensättning

Effektivitet. Slutjustering för avjämning av yta (ofta med markvibrator). Med rätt dimensionerad grip eller gripmodul placeras stenen snabbt och smidigt med grävmaskinen.

Dikning

Precision & enkelhet. Vid anläggning eller justering av diken kan skopan tiltas för rätt lutning på diket.

Röjning

Smarta lösningar & mångsidighet. Med specialapplikationer möjliggörs röjning i skog och vattendrag.

Terassering

Mångsidighet & effektivitet. Anläggning av terrass i t ex flera marknivåer. Med tiltrotator gör grävmaskinen allt från avtäckning, planering till slutjustering.

Grönytearbete

Flexibilitet & precision. Anläggning av golfbana, parker, kyrkogårdar osv. Alltså platser med mycket hinder i form av skulpturer, vatten och träd eller behov av minimal förflyttning av grävmaskinen för att skydda mark eller annan omgivning. Med RPS kan entreprenören hålla millimeterprecision.

Anläggning dammar

Effektivitet & fler uppdrag. Avtäckning och planeringsarbete inför bygge av damm. Samt slutjustering efter gjutning eller placering av plastform eller markduk.

Släntning

Snabbare planeringsarbete. Med möjligheten att komma åt utan att behöva flytta maskinen blir planeringsarbetet mycket lättare och går snabbare. Rototilts tiltrotator, planeringsskopa och smarta styrsystem underlättar din arbetsdag.