Dina personuppgifter är viktiga för oss

Rototilt värnar om din personliga integritet. Vi vill berätta hur vi hanterar dina personuppgifter för att erbjuda dig våra tjänster och produkter. Med den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR skärps kraven för hur företag får behandla personuppgifter.

När du kontaktar oss till exempel för att köpa en produkt eller en tjänst accepterar du vår personuppgiftspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Rototilt använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Du kan läsa vår personuppgiftspolicy i sin helhet här.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på privacy@rototilt.com

 

Vilken information samlar vi in?

Data samlas in online och offline genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt. Det kan vara att du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, köper, leasar eller erhåller finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om produkter/tjänster - detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
  • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
  • Historisk information - tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
  • Geografisk information – din geografiska placering

 

Informationen du ger oss, som vi samlar in om dig samt information om produkterna/tjänsterna och den finansiella informationen är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan. 

 

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Rototilt kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Rototilt behandlar datan inom EU/EES. Rototilt vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att datan hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rototilt håller ett register på alla personuppgiftsbehandlingar som hanteras inom företaget och har även ett personuppgiftsombud utsett för att snabbt kunna hantera dina rättigheter.

  • Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Rototilt har om dig och verifiera den information vi har om dig.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Cookies och liknande tekniker

Rototilt använder cookies på sin webbplats för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår användning av cookies.