Produktutveckling och process

Rototilt® har en lång historia av produktutveckling. Den största delen av vår produktutveckling och produktion sker idag i vår fabrik i Sverige. Här och på alla våra produktionsenheter präglas vår process av kundfokus, kapacitet och kvalitet från största beståndsdel till minsta detalj. Den stora kunskapen hos vår personal i kombination med den senaste tekniken gör det mer sant än någonsin.

Fler kundfördelar med nya fabriken

Ordning och reda

De digitala stöden möjliggör att vi kan följa varje kundorder genom hela processen och ge en ännu service från order till leverans.

Längre livslängd

Precision i varje steg, från förmontering till slutprovning, säkerställer att varje produkt som lämnar fabriken har längsta möjliga livslängd.

Bättre färg och skydd

Den digitala processen betyder bättre färg och skydd för att hålla din tiltrotator i nyskick längre, och en halverad takttid i lackeringen.

Kontroll i minsta detalj

I slutprovningen ska produkten genomgå en noggrann kontroll, bland annat en process som säkerställer att tidigare produktionssteg utförs korrekt.

Ordning och reda

De digitala stöden möjliggör att vi kan följa varje kundorder genom hela processen och ge en ännu service från order till leverans.

Längre livslängd

Precision i varje steg, från förmontering till slutprovning, säkerställer att varje produkt som lämnar fabriken har längsta möjliga livslängd.

Bättre färg och skydd

Den digitala processen betyder bättre färg och skydd för att hålla din tiltrotator i nyskick längre, och en halverad takttid i lackeringen.

Kontroll i minsta detalj

I slutprovningen ska produkten genomgå en noggrann kontroll, bland annat en process som säkerställer att tidigare produktionssteg utförs korrekt.

Hållbarhetsarbete

Rototilts hållbarhetsarbete bygger på ett långsiktigt perspektiv där engagemang, systematik och delaktighet i alla led är avgörande.

Läs mer