Rätt styrsystem gör din grävmaskin effektivare

Att välja styrsystem är ett av de viktigaste valen vid investeringen av en grävmaskin med tiltrotator. Det är styrsystemet som är avgörande för säkerhet, ergonomi, smidighet, körbarhet, driftsäkerhet och teknisk kvalitet.

Vi tycker att det viktigaste är att du väljer det styrsystem som passar din grävmaskin och din verksamhet.

Innovative Control System, ICS™, är namnet på vårt smartaste styrsystem. Med ICS™ får du ut maximalt av din grävmaskin i kombination med tiltrotator. Så enkelt är det. Vi garanterar att ditt jobb blir effektivare, lönsammare och mycket säkrare.

Med Rototilts styrsystem har du möjlighet att välja bland en lång rad smarta funktioner. Bland annat säkerhetslåset SecureLock™, positioneringslösningen RPS, HFS för extra höga flöden, smart hjul- och bandstyrning och sensorer för automatisering.

Våra styrsystem heter ICS™, TLE™ och TE™.

Läs om våra olika styrsystem här nedan.

ICS™

Med styrsystemet ICS™ får du ut maximalt av din grävmaskin i kombination med tiltrotator. Så enkelt är det. Vi garanterar att ditt jobb blir effektivare, lönsammare och mycket säkrare. Rekommenderas för Rototilts tiltrotatorer R1 till R9.

Läs mer om ICS™

TLE™

Tilt-Lås-Extra, riktningsventiler som möjliggör växling mellan tiltfunktion och ett extra hydrauluttag på tiltrotatorn. Även redskapsfästet på tiltrotatorn styrs med detta system. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen. Där maskinen så medger kan tilt- och roteringsfunktionen köras samtidigt.

Läs mer om TLE™

TE™

TE™ är ett styrsystem med riktningsventil som gör det möjligt att växla mellan tiltfunktion och extra hydrauluttag på din tiltrotator. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen.

Läs mer om TE™