Hållbarhetsarbete

Rototilts hållbarhetsarbete bygger på ett långsiktigt perspektiv där engagemang, systematik och delaktighet i alla led är avgörande. Det gäller såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt ansvar.

Hållbarhetsrapport

Vi på Rototilt® arbetar strategisk och kontinuerligt med vår ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhet och mäter resultatet av vårt arbete i en årlig hållbarhetsrapport.

Ladda ner

Produktutveckling och process

Rototilts produktion, produktutveckling och processer präglas av kundfokus, kapacitet och kvalitet från största beståndsdel till minsta detalj.

Läs mer