Underhåll

Genom att Rototilt gör det möjligt att förvandla din grävmaskin till en flexibel mångsysslare kan du göra betydande effektiviseringar av dina arbetsuppgifter, sommar som vinter. Dessutom kan du undvika farliga eller obekväma manuella arbeten eftersom din maskin klarar samma uppgifter snabbare och säkrare.

Snöröjning

Effektivitet. Med sopvals eller snöfräs är snöröjning i svåråtkomliga områden enklare, t ex på en bangård.

Sopning

Flexibilitet. Med sopvals kan ett svåråtkomligt område rensas från grus och sand, tex cykelbanor.

Godshantering

Mångsidighet & effektivitet. Med tiltrotator och smarta redskap effektiviseras av- och pålastning eller förflyttning av pallar avsevärt.

Sopa tak

Säkerhet. Med sopvals kan ett tak på lägre höjd sopas rent från snö utan att en människa måste klättra upp på taket.

Röjning

Smarta lösningar & mångsidighet. Med specialapplikationer möjliggörs röjning i skog och vattendrag, efterdikeskanter m.m