VA-arbete

Med Rototilt öppnas möjligheterna att kombinera flera olika arbetsmoment. Att enkelt och säkert kunna byta mellan olika redskap och göra hela jobbet utan onödiga förflyttningar även i trånga utrymmen.

Dikesgrävning

Precision. Vid anläggning eller justering av diken kan skopan tiltas och roteras för rätt position i diket

Rörläggning

Flexibilitet. I trånga utrymmen, t ex inne i ett kvarter, kan grävmaskinen från samma position gräva fram, placera och täcka t ex vatten och avloppsrör. Om ett rör ska bytas kommer en tiltrotator med kabelskopa åt under rören för att avtäcka.

Sätta brunnar

Mångsidighet. Grävmaskin med tiltrotator kan utföra hela arbetet med brunnsättning - gräva ur, placera brunn och återställa.

Återställning

Mångsidighet. Jämna av och slutjustera efter ett ingrepp inför t ex asfaltering. Med markvibrator förbereds ytan ytterligare.