Bättre totalekonomi

Spara tid

Dina jobb går fortare att utföra. Våra kunder säger att de blir 30 - 50% mer effektiva på de flesta typer av jobb då de använder Rototilts tiltrotatorsystem.

Spara bränsle

Färre förflyttningar och en tiltrotator med effektiv hydraulik minimerar maskinens bränsleförbrukning och ger stora besparingar i bränslekostnader.

Tjäna mer pengar

Din grävmaskin blir mer flexibel och kan utföra flera typer jobb, med färre anställda på kortare tid.

Högre kvalitet

Du kan utföra dina arbeten med bättre resultat. Högre precision och bättre kvalitet.

Större flexibilitet

Med tiltrotatorsystemet från Rototilt® krävs det färre maskiner. Med tiltrotator kan du göra arbeten som utan tiltrotator kräver flera olika maskiner.