Rototilt är originalet

En äkta tiltrotator är oljefylld. Så enkelt är det. Därför är Rototilts tiltrotatorer oljefyllda. Och har alltid varit.

Olja har speciella egenskaper som är gynnsamma för en tiltrotator. En snäckväxel har stor andel glidning i kuggkontakten, vilket leder till friktionsvärme. Den friktionsvärmen kyls med hjälp av oljan bort till hela rotorkroppen, vilket inte fungerar med fett.

En av hemligheterna bakom vår tekniska utveckling är Rototilts världsunika testlabb som används för att utvärdera tekniska lösningar. Tack vare den är vi långt fram inom vetenskapen om ytor i glidande kontakt, eller tribologi.

Läs mer om olja vs fett och se filmen där vår tekniska chef Niklas Bjuhr förklarar fördelarna med ett oljefylt rotorhus.

Olja minskar slitage

Du som ägare till en tiltrotator från Rototilt® ska byta olja var 1000 h.

- Det är viktigt för att bli av med nötningspartiklar. Genom att tömma ur oljan och fylla på med ny minskar slitaget avsevärt, säger forskningschef Richard Larker.

Richard Larker om fördelarna med olja

Behov av höga flöden eller extra elektronik?

Med vårt modultänk kan du välja sviveltyp. För högflödeskrävande redskap kan vi erbjuda dig en högflödessvivel med upp till 200 l/min vid 300 bar (beroende på din maskintyp). 

Läs mer här