Certifikat

Rototilt har ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – från policys och riktlinjer till rutiner och arbetsinstruktioner. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 och möter uppställda krav och föreskrifter.

Ta del av våra certifikat här ::.