Med världen som arbetsfält

Att Rototilt® har en så stark ställning på marknaden är ingen slump. Det är resultatet av ett knivskarpt fokus på långsiktig produktutveckling.

All kunskap, alla resurser och all erfarenhet är samlad i vår forsknings- och provningsanläggning i Vindeln, ca 50 km nordväst om Umeå i norra Sverige där vi kontinuerligt testar och utvärderar nya tekniska idéer.

Här arbetar vår utvecklingsavdelning tillsammans med ledande svenska universitet för att optimera material och konstruktioner för maximerad produktivitet och livslängd.

Vi har till och med en egen docent i tribologi – vetenskapen kring friktion, nötning och smörjning av ytor i glidande eller rullande kontakt.

Detta och närheten till fullskalig testkörning gör att forskning och utveckling omgående kan omsättas i praktiken.