2021 blev ett rekordår för Rototilt – planerar för nya rekryteringar

2022-03-28

Press

news item image
Rototilt fortsätter att visa upp starka siffror – försäljningen går bättre än någonsin och ytterligare rekryteringar planeras för att möta det höga ordertrycket. Trots pandemin blev 2021 det bästa året i företagets historia, både vad gäller omsättning och lönsamhet. – Vi ser en mycket stark tillväxtperiod framöver också och det känns såklart väldigt roligt. Det är hårt jobb från många händer som ligger bakom detta, säger Per Väppling, försäljnings- och marknadschef.

Rototilts investering i en helt ny fabrik i Vindeln, till en kostnad av 160 miljoner kronor, grundades på den kraftiga efterfrågan på maskiner med smarta funktioner. Och Rototilt fortsätter att se positivt på framtiden – faktum är att man bedömer en fortsatt stark tillväxtperiod framöver med ytterligare investeringsprojekt som kommer att öka kapaciteten.

I början av februari anlände två nya CNC-maskiner som i dagarna installeras. Maskintillskottet ska bidra till att öka på kapaciteten och ge en ännu mer optimerad process i tillverkningen. Investeringen är strategiskt viktig för Rototilt och bidrar till en fortsatt tillväxt.

Orderingången ser så pass ljus ut att man redan nu behöver planera för ytterligare kapacitet för att möta kundernas behov.

– 2021 var ett år präglat av mycket hög aktivitet och det bäddar för framtida investeringar. Det är glädjande att vi fortsätter att kraftigt öka omsättningen och vi har under året utvecklat vårt erbjudande genom att etablera varumärket på nya exportmarknader. Att fler väljer Rototilts lösningar är ett resultat av att vi kontinuerligt utvecklar vårt erbjudande av tiltrotatorsystem, säger Per Väppling.

På det lokala planet har Rototilt blivit nominerade vid Umeågalan till Årets Exportföretag. Umeågalan hålls den 16 juni 2022 och utmärkelsen tilldelas ett företag som med hänsyn till sina resurser och på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckas på en internationell marknad.

– Vi håller såklart tummarna för att vi går hela vägen, det vore en fin uppskattning för alla som bidrar till vår starka branschposition. Vi vill fortsätta att öppna nya dörrar och ta högkvalitativa innovationer ut på nya världsmarknader. Det har varit en framgångsfaktor och ökat vår tillväxt på ett sätt vi aldrig sett förut, säger Väppling och fortsätter:

– Inte minst har vårt långsiktiga arbete med ledande aktörer inom entreprenadbranschen börjat ge betydande resultat för vår försäljning. Viktiga milstolpar i vår strategi har uppnåtts för att ge ett viktigt avstamp inför framtiden.

Under 2021 har Rototilt rekryterat omkring 20 nya medarbetare och koncernen uppgår i dagsläget till 290 medarbetare. Nu planerar Rototilt ytterligare nyanställningar under 2022, både inom produktion och tjänstemannasektorn.

Det blev nyligen klart att familjeägda Rototilt blivit utsett till Årets Karriärföretag, utmärkelsen delas årligen ut till de 100 mest attraktiva arbetsgivarna i Sverige och i motiveringen står det bland annat: ”Genom goda förmåner och en förmåga att lyfta sina medarbetare skapar Rototilt en attraktiv arbetsplats”.

Detta framgår även i den medarbetarundersökningar man utfört enligt Great Place to Works globala standarder och för tredje året i rad blev Rototilt ett certifierat företag.

Som utomstående part utvärderar de organisationer för att ge ett mått på arbetsplatskultur och insatsen som arbetsgivare.

Allt sammantaget ser man en signifikant ökning från 79 procent till 83 procent som säger att Rototilt är ”en mycket bra arbetsplats” – ett betyg som i olika jämförelser står sig riktigt bra.

– Det är såklart glädjande att vi har kommit så här långt, särskilt under en pandemi med alla utmaningar som det innebär. Great Place to Work är ett övergripande mål för Rototilt, vi vill ha en bra arbetskultur där våra medarbetare trivs och kan utvecklas. Tack vare undersökningen får vi inte bara en rapport på läget utan även ett viktigt underlag för utvecklingsområden, säger Britta Malmqvist, HR-chef Sverige.

– Resultatet är ett synligt bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet och tillit och att det ges frihet under ansvar inom organisationen samt en känsla av att vara med på en spännande tillväxtresa, säger hon.