Rototilt försvarar patenterad uppfinning, stämmer Engcon för patentintrång

2022-06-13

Press

news item image
Rototilt Group AB har skickat stämningsansökan mot bolagen Engcon AB, Engcon Sweden AB och Engcon Nordic Aktiebolag till Patent- och marknadsdomstolen. Detta att försvara patentskyddad teknik som bland annat möjliggör Rototilts säkerhetslösning SecureLock™.

Rototilt Group AB är ett innovativt svenskt familjeföretag med en stark tradition och drivkraft av att ligga i framkant när gäller utveckling av produkter för en säkrare, smartare och mer effektiv arbetsmiljö för världens maskinentreprenörer.

Rototilt har ett godkänt patent från Europeiska patentverket (EPO) för teknik inom säkerhetslås för tiltrotatorer. Baserat på denna uppfinning har Rototilt tagit fram säkerhetslåset SecureLock™. Trots att Engcon sedan många år haft vetskap om att Rototilt är innehavare av patentet och att Rototilt anser att Engcons säkerhetslås Q-Safe™ utnyttjar den patenterade uppfinningen, har Engcon fortsatt utnyttjandet utan samtycke.

- Det känns otroligt tråkigt att hamna i den här processen. Självklart är vi villiga att låta andra aktörer använda sig av tekniken, men efter en licensuppgörelse. Vi har sökt en överenskommelse hos Engcon under många år, men det har mötts av ett ointresse. Vi har inget annat val än att försvara vår uppfinning, säger Anders Jonsson, VD på Rototilt Group AB och även en av uppfinnarna till patentet.

För att kunna vara en ledande innovativ kraft arbetar Rototilt med en aktiv patentstrategi och har idag ett flertal gällande patent.

- Nya uppfinningar är en förutsättning för branschens tekniska utveckling. Våra konstruktörer kommer med nya lösningar på svåra problem hela tiden. Tack vare patentsystemet är det möjligt att först investera stora pengar för att på sikt hoppas på avkastning, säger Anders Jonsson.

Det är mot denna bakgrund, det vill säga för att försvara en uppfinning och ett patent, som Rototilt har lämnat in en stämningsansökan mot Engcon till Patent- och marknadsdomstolen om bland annat skadestånd på drygt 120 miljoner SEK och förbud mot fortsatt utnyttjande.

Bakgrund

För att motverka de risker som föreligger vid byte av redskap på grävmaskiner, något som varje år ligger bakom ett antal arbetsplatsolyckor, inledde Rototilts vd Anders Jonsson tillsammans med bolagets tekniska chef Niklas Bjuhr ett metodiskt arbete för att lösa detta problem.

 • 2010 lämnar Rototilt in första patentansökan i Sverige
 • 2011 lämnar Rototilt in en internationell patentansökan som senare fullföljs som en europapatentansökan.
 • Rototilt lanserar sin första produkt (SecureLock™) inom ramen för det utvecklingsarbetet 2013.
 • Under 2014 lanserar Engcon en liknande produkt (Q-Safe™) som Rototilt anser utgör ett intrång i bolagets patentansökning.
 • Redan 2015 informerar Rototilt om att Engcon riskerar att göra intrång i patentansökans skyddsomfång.
 • Den 15 januari 2020 beviljar det Europeiska patentverket (EPO) patentet.
 • Den 25 juni 2020, det vill säga drygt 5 månader efter att patentet meddelats, skickade Rototilt ett andra brev till Engcon med information om patentet och lyfte frågan om en överenskommelse för en licenslösning.
 • Mellan 2020 och 2022 har Rototilt dessutom i ytterligare korrespondens förklarat sig villiga att nå en överenskommelse i form av licens för Engcons utnyttjande av Rototilts uppfinning. Engcon har dock bestridit intrånget och inte varit intresserad av någon överenskommelse.
 • 2021 riktar Engcon en invändning mot det europapatent som Rototilt erhållit.
 • Engcons invändning avslås i sin helhet av EPO:s invändningsavdelning efter en rättslig förhandling den 27 januari 2022.
 • I maj 2022 tillställde Rototilt ett slutligt krav till Engcon, med bland annat preciserad skadeståndsberäkning och begäran om betalning av drygt 120 miljoner SEK, som avvisades på några dagar. Rototilt angav tydligt att en domstolsprocess då var oundviklig.
 • Den 18 juni 2022, om en dryg vecka, går tiden ut för Engcon att inkomma med skäl för sitt överklagande av beslutet att upprätthålla europapatentet till högsta instans vid EPO. För att motverka en långdragen, och dyr process, väljer därför Rototilt att nu stämma Engcon för patentintrång.

Om stämningen

Rototilt Group AB har skickat stämningsansökan mot bolagen Engcon AB, Engcon Sweden AB och Engcon Nordic Aktiebolag till Patent- och marknadsdomstolen. Detta för intrång i patentskyddad teknik bestående av sensorer anordnade i tiltrotatorns nedre fäste som kommunicerar via elektrisk svivel. Tekniken möjliggör bland annat Rototilts säkerhetslösning SecureLock™. Stämningen avser de tiltrotatorer som är utrustade med Engcons säkerhetslösning Q-Safe™ som tillverkats, sålts eller hanterats sedan den 15 januari 2020.

Rototilt yrkar på skadestånd till en summa av drygt 120 miljoner SEK för Engcons uppskattade försäljning från patentets meddelande år 2020 och fram till slutet av år 2022. Beräkningen kan komma att justeras under domstolsprocessen. Skadeståndskrav för tiden från 2023 kan också tillkomma. Patentet kan nämligen upprätthållas till den 15 november 2031.

 

För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD, Rototilt Group AB
070-590 09 49, anders.jonsson@rototilt.com

Fredrik Berggren, Kommunikationschef, Rototilt Group AB
070-638 13 55, fredrik.berggren@rototilt.com