Rototilt satsar 35 miljoner på hypermodern utbyggnad

2024-05-06

Press

news item image
Rototilt, som utvecklar och tillverkar tiltrotatorer för den globala marknaden, investerar kraftigt i framtiden genom att utöka fabriken i Vindeln, Sverige. Den omfattande satsningen inkluderar uppbyggnaden av en hypermodern robotsvetsanläggning till en kostnad av cirka 35 miljoner kronor. – Även om konjunkturläget just nu är utmanande så tror vi på fortsatt tillväxt och behöver ökad flexibilitet och kapacitet för att uppfylla våra kunders höga krav. Den här satsningen är ett steg i att förbättra vår position för att leverera med snabbhet och precision, vilket är avgörande inom vårt marknadssegment, säger Anders Jonsson, vd.

En ny svetsrobotanläggning introduceras nu med en sammankoppling av hanteringsrobotar och svetsrobotar. Satsningen skapar kundnytta genom att den ger möjligheter till bättre leveranstider och kvalitet. Byggnadsprojektet, som påbörjades i oktober 2023, omfattar en utbyggnad av fabriken på totalt 1080 kvm fördelat på två plan.

Den nya svetsdelen kommer att vara redo för slutbesiktning i maj 2024.

– Omvärldsläget ställer nya krav och vi hanterar det samtidigt som vi vill utveckla vår verksamhet. Nu skapar vi förutsättningar för att förbättra vår leveransprecision, det är något som vi hela tiden har fokus på eftersom vi vet hur viktigt det är för våra kunder, säger Anders.

Rototilts produktionsanläggning drivs av fossilfri energi och den utökade fabriken byggs med ett avancerat system för energiåtervinning. Värmen från svetsprocessen återvinns via ventilationssystemet och därmed minskar energianvändningen och klimatavtrycket.

Fabrikens huvudsakliga värmekälla är fjärrvärme som kommer från lokalt biobränsle.

– Den nya svetsanläggningen kommer bidra till lägre andel godstransporter, alla detaljer som bidrar är viktiga och vi bär hela tiden med oss tankar på hur vi kan sänka vårt klimatavtryck, säger Ida Skaring, hållbarhetsstrateg på Rototilt.

Rototilt har under hösten 2023 också investerat i en av Sveriges största privata laddparker med 178 fordonsplatser utanför fabriken i Vindeln. Samtliga parkeringsplatser är utrustade med både uttag för motorvärmare och elbilsladdning.

– Vi är stolta över att skapa en grönare arbetsplats och stödja den pågående omställningen till hållbart resande. Hälften av våra medarbetare pendlar från en annan kommun och det här underlättar för alla som kör elbil att ta sig till arbetsplatsen och förhoppningsvis uppmuntrar det fler att köra elbil. Vårt mål är att inte bara erbjuda innovativa produkter utan också en produktionsanläggning som är i linje med de högsta hållbarhetsstandarderna, säger Anders.