Skellefteå kommun går i bräschen för effektivare grävjobb – betalar extra för QuickChange

2022-09-20

Artikel

news item image
Skellefteå kommun har tagit stora kliv mot att premiera effektiva entreprenörjobb. I sina upphandlingar ställs det krav på att entreprenören ska ha tillgång till tiltrotator och används QuickChange betalar kommunen 54 kronor mer i timmen. – Vi vill hänga med i utvecklingen. Vi vet hur mycket mer effektiva arbeten vi får och hur det underlättar arbetsmiljön med de här verktygen, säger Jan Burlin, gatuchef.

I Skellefteå byggs det som aldrig förr. Här har kommunen fullt upp med att planera inför gigantiska infrastrukturprojekt som en ny dragning av E4 och Norrbotniabanans ankomst inom en tioårsperiod. 

Samhällsomvandling

Men det byggs också bostäder för att ta hand om alla nya invånare som beräknas ska flytta hit i kölvattnet av batterifabriken Northvolt. Nya bostadsområden kommer till och därmed pågår rekordmycket markarbeten.

På Jan Burlins avdelning jobbas det alltså för högtryck.

– Jag började 1982 på kommunen och har inte varit med om något liknande. Man kan väl säga att infrastrukturen inte riktigt hinner med, det ska göras nya huvudleder, gator och cykelvägar och därtill E4-projektet och Norrbotniabanan. Det är en utmaning för hela kommunen, säger Jan.

Förutom att ansvara för driften och produktionen ingår det att finnas med i upphandlingar som rör avdelningen – allt från kantsten till lastbiltjänster och grävuppdrag.

– När det är dags för upphandlingar så blir jag kallad av inköpsavdelningen och så ett par representanter från avdelningen som nyttjar avtalen och då får vi sitta med och ha önskemål om vilken typ av tjänst eller vara man behöver. Vi fungerar som en remissinstans som är med hela vägen tills kontrakten är skrivna, säger Jan.

Tiltrotator ett krav

Skellefteå var tidigt ute med att premiera underentreprenörer som hade utrustat grävmaskinen med tiltrotator vilket gav 120 kronor extra i timmen, men det ses numera som ett krav i utrustningen som måste finnas med i upphandlingen och ger ingen extra ersättning.

Den som däremot använder QuickChange ges 54 kronor extra i timmen.

– I upphandlingen går vi bara på pris, men vi har ställt vissa krav på maskinutrustningen som entreprenören måste ha, annars kan de inte lämna pris. Har du till exempel inte en smalskopa eller tiltrotator på firman så är det inte ett komplett anbud, förklarar Jan.

– Bland de som är ute och jobbar är det egentligen inga önskemål utan mer krav att grävmaskinen är utrustad med tiltrotator, det blir hemskt mycket effektivare arbeten och det underlättar även arbetsmiljön, speciellt när det kommer till underhållsmaskiner. Man blir väldigt bortskämd, om man får säga så, säger han.

Vad gäller QuickChange ser han främst stora användningsområden på vintern när det ska grävas för vatten- och avlopp.

– Då kan man faktiskt gräva tjäle med vanliga skopan och sedan sätta dit tiltrotatorn när man ska finlira. Från början när jag var ute och jobbade på gatan så krävdes det en stor spak som kollegan som var utomhus skulle dra i, det blev ett evigt dragande när det skulle bytas skopa. Nu behövs det bara några knapptryckningar inne i maskinhytten så är det klart. Alla förstår vilken tidsvinst det är, säger Jan Burlin.

Stora tidsvinster

Robert Viklund i Burträsk har kört grävmaskin i 20 års tid och haft egen firma sedan 2003. Han har positiv erfarenhet av tidsvinsten det innebär att jobba med QuickChange och förstår att kommunen använder det i sin upphandling. Han hade själv tillbehören när han jobbade som underentreprenör åt kommunen och han satsade på ny teknik innan det var ett krav.

– Tänk på vad en maskin kostar i minuten och hur lång tid ett redskapsbyte tar. Det längsta redskapsbytet vi kan göra är mellan tiltrotator och hydraulhammare som kräver en del skruvning, där är det som mest tidsbesparande. Framförallt när det är VA-jobb i gatorna på vintern, säger Robert.

Han tycker att Skellefteå kommun gör helt rätt som går i bräschen för att premiera entreprenörer som vill jobba effektivt – och att det betalar sig.

– Jag tycker det är jättebra att kommunen betalar för ny teknik, det är sånt som driver på vår bransch och får den att gå framåt. På det här sättet uppmuntrar de utvecklingen och säkerhetstänket. Vi jobbar till exempel med maskinpadda och det är framförallt bra att använda i schakt där rasrisken är stor. Då slipper någon kollega stå nere i hålet och padda. All den här utvecklingen gör att det går åt rätt håll, säger Robert.

Han kan också vittna om ett problemfritt ägande genom åren.

– Det har gått hur bra som helst, jag har aldrig behövt byta tätningar eller nåt, konstaterar han.

Press material image

Tiltrotator med QuickChange

Press material image

Robert Viklund

Press material image

Grävmaskin med tiltrotator och QuickChange