Arbetsmiljöpolicy

Great place to work.

Vårt mål är att skapa ett Great Place to Work, en sund, säker och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Detta uppnår vi genom att långsiktigt forma arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv och anpassa den efter medarbetares olika behov och förutsättningar. Vi fokuserar på förebyggande insatser för att förhindra olyckor och ohälsa. Vi kompromissar aldrig med våra medarbetares, besökares eller kunders säkerhet. Vi vill vara ett Great Place to Work.