1953-1963

1953

Allan Jonsson och brodern Rune startar företaget Br. Jonsson och säljer ABS-grävmaskiner. Tillverkning av skopor och modifiering av grävmaskinerna sker i den egna verkstaden.

1959

Br. Jonssons verksamhet övergår till produktion av skogskranar.

1963

Allan Jonsson (till höger) bildar Cranab tillsammans med Karl-Ragnar Åström (Ålö:s grundare).