Unik produktionsstrategi

Vi har inställningen att allt kan förbättras. Tankesättet har skapat en toppmodern och effektiv produktionsanläggning som imponerar.

För att utveckla sig som attraktiv arbetsgivare blev Rototilt del i projektet Jämvikt år 2006. Alla medarbetare inkluderades i seminarieform och vi tog hjälp av Teknikföretagens och IF Metalls utvecklingsprojekt Produktionslyftet. Det var ett omfattande nationellt program som syftade till ökad produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri. I och med det infördes Lean Production i vår produktionsstrategi.

Lean Production utgår från företagets grundvärderingar. Med frågor som Vad är det egentligen vi står för och Vilken är vår värdegrund skapades Rototilts filosofi.

När Rototilt® skulle få sin egen fabrik år 2006 var hela produktionsstrategin i fokus. Hur skulle vi bygga en effektiv produktion som tar höjd för framtiden? Fabriken stod färdig 2007 och Rototilt var då världsunikt med en fabrikslayout där ett flexibelt maskinsystem (FMS) utgör hjärtat. Aldrig innan dess hade ett automatiskt centrallager fått sådan hastighet och integration. Vi blev det goda exemplet hos andra teknikföretag.

Idag är Lean Production något som ska omfatta hela företaget och inte bara produktion.

Strävan att bli bättre fortsätter. Kontinuerligt utvärderas vårt arbetssätt och vår fabrikslayout. Förbättringsarbetet att minimera slöseri slutar aldrig.