Framtiden är öppen

Open-S är den öppna standarden för helautomatiska snabbfästen till grävmaskiner. Målet är att ge maskinförare och entreprenörer världen över frihet att kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från tillverkare som ingår i standarden, samt att främja fortsatt teknikutveckling.

Open-S bygger vidare på den etablerade standard som redan finns för snabbfästen, S-standarden, och välkomnar aktörer i branschen att ta en aktiv del i denna tekniköverenskommelse.

Läs mer på www.opens.org