Rototilt® markvibrator - mångsidig lösning för schakt och ojämna underlag

Rototilt®s markvibratorer minimerar personskador och effektiviserar komprimering. Med Rototilts program av markvibratorer introducerar företaget en unik kombination av effektivitet och säkerhet för arbeten i schakt, rörgravar, slänter samt på lutande eller ojämna underlag.

Praktiska fördelar

Kombinationen av vår tiltrotator och markvibrator ger en rad praktiska fördelar, som att du kan arbeta i trånga utrymmen eller nära vägar utan att behöva ha personer på marken.

Effektivare lösning

Förutom jobb i schakt och slänter är Rototilt®s markvibratorer en effektivare lösning även på ”kladdig” mark eller ojämnt underlag. Det är egentligen enbart på stora ytor helt utan lutningar som en traditionell vält kan mäta sig med Rototilts markvibratorer. Vid körning på grovt material fungerar den grävmaskinsmonterade markvibratorn betydligt bättre, och hanterar smidigare större stenar.

 

Dina redskap som en del av Rototilt QuickChange™

Rototilt QuickChange™ är ett helautomatiskt snabbfästessystem, specialutvecklat för Rototilts tiltrotatorer, maskinfästen och redskap. Det innebär att du kan genomföra redskapsbyten av hydrauliska redskap utan att lämna hytten.

 

Läs mer om Rototilt QuickChange™.