Maskinfäste S40

Då varje grävmaskin har sin optimerade grävgeometri är det viktigt med ett anpassat maskinfäste dimensionerat för att bibehålla denna. Designen med påsvetsade sidoplåtar medför att maskinfästet optimeras efter basmaskinens mått.

Rototilts maskinfästen är tillverkade med en stomme i seghärdat gjutstål med breda ingrepp för lång livslängd. En kraftfull låskilskonstruktion ger ett helt glappfritt maskinfäste med väl skyddade och få ingående komponenter.


Teknisk data

Vikt, från 31 kg 31 kg
Tillåtet låstryck, min 30 bar 30 bar
Tillåtet låstryck, max 120 bar 120 bar
Öppningstryck 300 bar 300 bar
Tillåtet positivt vridmoment 35 kNm 35 kNm
Tillåten maxlast, lyftkrok 2000 kg 2000 kg
Maxviktklass, basmaskin 6000 kg 6000 kg

Måttspecifikation

MC-S40

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.