Teknisk data

Vikt, från 126 kg 126 kg
Tillåtet låstryck, min 30 bar 30 bar
Tillåtet låstryck, max 120 bar 120 bar
Öppningstryck 350 bar 350 bar
Tillåtet positivt vridmoment 150 kNm 150 kNm
Tillåten maxlast, lyftkrok 5000 kg 5000 kg
Maxviktklass, basmaskin 19000 kg 19000 kg

Måttspecifikation

MC-S60
C 479,8 mm 479,8 mm
P Ø60 mm Ø60 mm
W 338 mm 338 mm

Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.