NYHET

QC45-4


Teknisk data

Vikt, från 90 kg 90 kg
Tillåtet positivt vridmoment 65 kNm 65 kNm
Tillåtet negativt vridmoment 42 kNm 42 kNm
Tillåten maxlast, lyftkrok 3000 kg 3000 kg
Maxviktklass, basmaskin 12000 kg 12000 kg
Max antal kopplingar 4 4
Fløde vid 3 bar ∆p 1/2" 92 l/min 92 l/min

Måttspecifikation


Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.