NYHET

Rivtand Rivtand S60


Teknisk data

Artikelnummer 5410828 5410828
Vikt 335 kg 335 kg
Maskinvikt, min 12000 kg 12000 kg
Maskinvikt, max 22000 kg 22000 kg
Tandsystem J350 J350
Redskapsfäste S60, QC60-4, QC60-5 S60, QC60-4, QC60-5

Måttspecifikation


Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.