NYHET

Rivtand Rivtand S70


Teknisk data

Artikelnummer 5411992 5411992
Vikt 554 kg 554 kg
Maskinvikt, min 18000 kg 18000 kg
Maskinvikt, max 32000 kg 32000 kg
Tandsystem J460 J460
Redskapsfäste S70, QC70 S70, QC70

Måttspecifikation


Produkten på bilderna kan innehålla extra tillbehör och funktioner. Alla tekniska data och vikten kan variera beroende på konfiguration och utrustning. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller mönster utan föregående meddelande och för eventuella faktiska fel som kan inträffa. Variationer i produktprogram och utrustningsstandarder kan uppstå mellan marknaderna. För mer information om aktuella produktspecifikationer, lokala anpassningar och specialutrustning, kontakta ditt närmaste försäljningskontor.