Smarta funktioner och ökad säkerhet med styrsystemet ICS™

Med styrsystemet ICS™ får du ut maximalt av din grävmaskin i kombination med tiltrotator. Så enkelt är det. Ditt jobb blir effektivare, lönsammare och säkrare.

Innovation Control System, ICS™, är namnet på vårt smarta styrsystem. Med ICS™ följer en tydlig och enkel display som snabbt ger dig kontroll och översikt. Ergonomiskt utformade handtag gör att du i samma grävrörelse kan styra tiltning, rotation och någon extra funktion, exempelvis skakfunktionen som hjälper dig att snabbt och jämnt sprida materialet. Du kan också använda dig av individuella förarinställningar och en smart felsökning som även föreslår åtgärd. 

En viktig funktion i ICS™ är säkerhetslösningen SecureLock™. SecureLock™ ger dig en trygg, kontinuerlig övervakning och minskar risken för pendlande eller tappade redskap. Detta säkerhetslås finns för såväl maskinfäste som tiltrotator och motsvarar gällande säkerhetskrav.

Med ICS™ har du möjlighet att använda vår positioneringslösning RPS, Rototilt Positioning Solution. I kombination med ditt grävsystem kan du då se redskapets exakta position i realtid och automatisera inställningen av tiltvinkel. RPS ingår även Automatic Grade Control, AGC, som gör det möjligt för grävsystem som har denna funktion att automatiskt styra tiltrotatorn och positionen av skopan utifrån 3D-kartor.

Läs mer om alla smarta funktioner i ICS™ här nedan.

SecureLock™ - Tryggt med säkerhetslås

SecureLock™ ger dig en trygg, kontinuerlig övervakning och minskar risken för pendlande eller tappade redskap. Detta säkerhetslås finns för såväl maskinfäste som tiltrotator och motsvarar gällande säkerhetskrav.

Läs mer

RPS - Rätt position i alla lägen

Rätt position i alla lägen. Integrera med ditt grävsystem för unik precision och ökad effektivitet.

Läs mer

Skakfunktion - sprid materialet automatiskt

Skakfunktionen är en smart justerbar lösning som hjälper dig att snabbt och effektivt sprida materialet. 

Läs mer

Hjul- eller bandstyrning via joystick

Med hjul- eller bandstyrning kan du manövrera grävmaskinen med samma handtag som för grävning och styrning av din tiltrotator från Rototilt.

Läs mer

Elsvivel - Kör fler avancerade redskap

Med elsvivel får du möjlighet att styra ventiler på redskap i ditt tiltrotatorsystem. Då kan du enkelt använda även mer avancerade redskap.

Läs mer

HFS - När det krävs stora flöden

Med vår högflödessvivel ges ännu större flexibilitet att köra flödeskrävande redskap. Dessutom finns möjlighet att kombinera med elsvivel.

Läs mer

HFC - Högflöde och tiltrotator – samtidigt

Med patenterade High Flow Controller (HFC) kör du högflödeskrävande redskap med tiltrotator, på bara en krets för hammarhydraulik.

Läs mer

Sensorer - möjliggör fler smarta funktioner

Med inbyggda sensorer får du tillgång till ännu fler funktioner. Hemmalägen och automatisk kalibrering av hydraulflödet är två av dem.

Läs mer

Installation - Enkelt och lätt med automatisk kalibrering

För att ytterligare förbättra tiltrotatorns förmåga har vi utvecklat ett automatiskt kalibrerande system som gör att tiltrotatorn är optimerad efter maskinens hydraulik.

Förarinställningar - Växla enkelt mellan unika förarinställningar

Handtagen har plats för fyra unika förarinställningar som du enkelt växlar mellan. Med en knapptryckning anpassas hydraulik och handtagsfunktioner.

Display - Tydlig, enkel med rejäla knappar

Sköt allting enkelt med en display för både styrsystem och maskinfäste. En enkel och visuell meny guidar genom menyvalen.

Joysticks - Enklare styrning i samma rörelse

Ergonomiskt utformade handtag gör att du i samma grävrörelse kan styra tiltning, rotation och någon extra funktion.

Läs mer