Övriga styrsystem - TLE™ och TE™

TE™ och TLE™ är två styrsystem som är anpassade för grävmaskiner med dubbla hydaulkretsar. Båda styrsystemen är bra alternativ för dig som har behov av ett kostnadseffektivt system.

Dubbla hydraulkretsar är vanliga på mindre grävmaskiner vilket gör TE/TLE till ett intressant och kostnadseffektivt styrsystemsalternativ. Givetvis fungerar dessa styrsystem även med större grävmaskiner med dubbla kretsar.

Till TE/TLE är det möjligt att välja säkerhetslösningen SecureLock™. Med säkerhetslåset SecureLock™ kan du vara säker på att du kopplar ditt redskap rätt från början och att redskapet du använder alltid är säkert kopplat. Det är även möjligt att välja positioneringslösning, RPS, visar tillsammans med grävsystemet redskapets exakta position i realtid.

Maskinkrav

TE™

 TLE™

Två dubbelverkande hydrauluttag

Låshydraulik

-
TLE™

Tilt-Lås-Extra, riktningsventiler som möjliggör växling mellan tiltfunktion och ett extra hydrauluttag på tiltrotatorn. Även redskapsfästet styrs med detta system. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen. Där maskinen så medger kan tilt- och roteringsfunktionen köras samtidigt. TE™

Tilt-Extra, riktningsventil som möjliggör växling mellan tiltfunktion och extra hydrauluttag på tiltrotatorn. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen. Där maskinen så medger kan tilt- och roteringsfunktionen köras samtidigt. Redskapsfästet på tiltrotatorn styrs med befintlig, förgrenad "låshydraulik" från maskinen.