Högflödessvivel - ger dig kraft för redskap med höga flödeskrav

Kräver dina redskap höga flöden kan du välja HFS, en högflödessvivel som gör att du kan köra funktionerna direkt genom tiltrotatorn. Därmed får du obegränsad rotation av dina redskap och du slipper separat slangdragning till redskapet.

HFS klarar ett flöde upp till 200 liter/min och max 300 bar med mycket låga tryckfall. Sviveln nyttjar kanaler i redskapsfästet, på undersidan av tiltrotatorn. Det eliminerar användning av slang, vilket minskar risken för läckage och minimerar behovet av underhåll.

HFS gör det möjligt att använda flera typer av hydrauliska redskap som exempelvis sopvals, markvibrator eller klippaggregat etc.