Rototilt® Positioning Solution

Rätt position i alla lägen, med automatisk tiltfunktion.

Genom att kombinera styrsystemet ICS och tiltrotator tillsammans med grävsystem och maskin arbetar du smartare. Rototilts positioneringslösning, RPS, visar tillsammans med grävsystemet redskapets exakta position i realtid. Det gör att du enkelt kan mäta och kontrollera dina anläggningsuppdrag från hytten samtidigt som du garanterat blir effektivare. Kort och gott; snabbare beslut, färre manövreringar och bättre resultat. Även säkerheten på arbetsplatsen blir högre eftersom markarbetare och mättekniker kan fokusera på annat.

DINA FÖRDELAR

  • Automatisk inställning av tiltvinkel i förhållande till modell (med Leicas grävsystem anpassat för funktionen)
  • Exakt positionering av redskapet
  • Smidig övervakning i grävsystemsdisplay
  • Stora effektivitetsvinster och tidsbesparingar

 

Med Automatic Grade Control-funktionen, som ingår som standard, anpassas redskapets tiltvinkel automatiskt efter modellen i grävsystemet. För dig som förare innebär detta stora tidsbesparingar då du bara behöver hålla koll på höjden och kan koncentera dig på vad som händer ute på marken istället för att behöva ställa in redskapet via dina joysticks. Automatic Grade Control levereras med RPS och Rototilts styrsystem ICS (version 2.10.3 eller senare) samt Leicas eller Trimbles grävsystem anpassat för funktionen. Automatic Grade Control är även tillgängligt för Volvo Dig Assist.

Med RPS får du hög precision vid körning i riktigt trånga utrymmen, vid dikesgrävning samt i slänter och kanter.

RPS är anpassat till branschens ledande grävsystem som Leica, Topcon, Trimble, MOBA/Novatron, L5, DigAssist, DigPilot, iDig, Makin 3D, UniControl och XL Pro vilket gör det möjligt att använda din tiltrotators hela rörelsemönster i grävsystemet.

Lösningen är optimerad för samtliga tiltrotatorer i R-serien i kombination med styrsystemet ICS från Rototilt®. RPS kan även fås med Rototilts styrsystem TLE och TE, dessutom är eftermontering möjlig. Kontakta alltid din återförsäljare för aktuell kompabilitetsmöjlighet mot grävsystem och specifikation mot tiltrotator. Lokala avvikelser kan förekomma.