Frågor och svar gällande stämningsansökan

2022-06-15

news item image
Med anledning av pressmeddelande måndagen den 13 juni och den efterföljande nyhetsrapporteringen har vi fått en hel del frågor om den inskickade stämningsansökan mot Engcon. Nedan följer våra svar på några av de mest återkommande frågorna.

Varför skickar ni stämningsansökan just nu, mitt i Engcons börsnotering?

Vi förstår att man vill dra paralleller till börsnoteringen, men den här processen har pågått över 10 år. De invändningar Engcon pekar på avslogs i sin helhet av Europeiska patentverket (EPO) den 27 januari, långt innan börsnoteringen var känd. Så sent som i maj 2022 tillställde Rototilt ett slutligt krav till Engcon, med bland annat preciserad skadeståndsberäkning och begäran om betalning av drygt 120 miljoner SEK, som avvisades på några dagar.  Eftersom Engcon inte har visat intresse för förhandling, så är detta ett naturligt nästa steg för att försvara  uppfinning.

Vilken produkt avser stämningen?

Tekniken avser Engcons huvudprodukt tiltrotatorn. Som det framgår av vår stämningsansökan har Engcon haft denna teknik som standard för sina tiltrotatorer i många år och vår bedömning är att de allra flesta av deras tiltrotatorer som sålts sedan 2020 använder uppfinningen.

Var finns den patenterade uppfinningen?

En tiltrotator består av en infästning, en rotorkropp och ett redskapsfäste. Patentet avser att det på tiltrotatorns redskapsfäste, som sitter under rotorkroppen, bland annat finns sensorer som läser av att en korrekt låsning av redskapet sker. Därmed blir föraren uppmärksammad på att man gjort en korrekt låsning. Vår bedömning är att Engcons tiltrotatorer gör ett intrång i det patentet, men det återstår att låta Patent- och marknadsdomstolen pröva det nu.

Vilka konsekvenser medför stämningen?

Engcon säger sig vara förberedd att modifiera sina produkter, men det blir genom att återkalla befintliga produkter från marknaden och ersätta sina kunder för det samt även implementera detta i nuvarande produktion. Dessutom ska man också vara medveten om att det kommer en ny standard för säkerhetslås på europeisk nivå som alla tillverkare måste uppfylla, EN474. Med sensorteknik så kommer man att klara den standarden. Det är ett mycket stort projekt att ta sig an och därför erbjuder vi förhandling om en licens med oss.

 

För mer information, kontakta:

Anders Jonsson, VD, Rototilt Group AB
070-590 09 49, anders.jonsson@rototilt.com

Fredrik Berggren, Kommunikationschef, Rototilt Group AB
070-638 13 55, fredrik.berggren@rototilt.com