Termordlista

Redskap, grävmaskinsredskap – Alla ”verktyg” en grävmaskin kan använda. T.ex. Skopor, gripar, markvibratorer, buskröjare, hydraulhammare m.m.

Fäste eller Fästessystem – Det finns både infästning (övre delen på tiltrotatorn, mot grävmaskinsarmen) och redskapsfäste (nedre delen på tiltrotatorn, mot redskapet). Fästen finns i olika utföranden och ”fabrikat” och kan vara S-standard (S30, S40, S45, S50, S60 S70, S80), boforsfäste (S1 eller S2), pin grabber (som plockar upp redskap som är gjorda att direktmonteras på grävmaskinsarmen) samt flera andra fästen.

Maskinfäste – Sitter på maskinens grävarm och möjliggör att föraren hydrauliskt eller mekaniskt kan byta mellan olika redskap. Ett maskinfäste använder ett specifikt fästessytem och kan plocka upp redskap som har just det fästet.

Infästning – Där grävmaskinsarmen kopplas till tiltrotatorn. Sitter på översidan av tiltrotatorn. Kan vara direkt kopplad mot maskinen eller mot ett maskinfäste som använder ett specifikt fästessystem. 

Redskapsfäste – Är ett fäste som sitter under tiltrotatorn - för att kunna använda ett grävmaskinsredskap som har motsvarande fästessystem.

SecureLock™ - Är en funktion och ett säkerhetslås för att säkert koppla redskap till redskapsfästet. Funktionen ger bekräftelse till grävmaskinsföraren att redskapet är korrekt kopplat. SecureLock™ uppfyller alla gällande säkerhetskrav och kommande ISO-standard som syftar till att förhindra olyckor som uppstår pga tappade redskap. SecureLock™ samverkar med styrsystemet ICS och kombinerar mekaniska och elektroniska funktioner med tydliga ljudsignaler och en kontinuerlig övervakning.

ICS - Rototilts Innovative Control System är marknadens mest användarvänliga proportionella styrsystem. I ICS är varje funktion och varje komponent speciellt utvecklad för att maximera fördelarna med din Rototilt® samtidigt som du kan välja vilka funktioner just du vill ha i styrsystemet.

ISO-standard - ISO är en gemensam organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 157 länder. ISO:s huvuduppgift är att utarbeta standarder för näringslivet för att underlätta utveckling och tillverkning av produkter och tjänster med syftet att underlätta handel av dessa.

LHV –Rototilts last-hållnings­ventil är en säkerhetsfunktion för att säkerställa att ingen last kan tappas om det skulle uppstå ett slangbrått eller tappat hydraultryck. Detta ger både en säker arbetssituation kring grävmaskinen och motverkar skador på själva lasten.

ILS – Rototilts Innovative Lubrication System möjliggör centralsmörjning av tiltrotatorn. ILS-paketet består av ett robust fördelningsblock och slangar som ansluts till tiltrotatorns olika smörjpunkter. Blocket kan anslutas till grävmaskinen centralsmörjning och därefter snabbt fördela ut fett i rätt mängd, alternativt kan man manuellt smörja alla tiltrotatorns smörjpunkter från två punkter.

Svivel – Ett medroterande gränssnitt som gör att hydraulolja kan transporteras mellan grävmaskinen och redskapet utan att någon av tiltrotatorns funktioner minskas eller elimineras. Sviveln är direktmonterad på redskapsfästet för att minimera risk för läckage, minimera tryckfall och öka flödeskapaciteten.

HFS – Högflödessvivel är en svivel som klarar högre tryck och flöden, hela 200 liter/min vid 300 bar, vilket möjliggör användning av fler typer av hydrauliska verktyg.

TLE – Tilt-Lås-Extra, riktningsventiler som möjliggör växling mellan tiltfunktion och ett extra hydrauluttag på tiltrotatorn. Även redskapsfästet på tiltrotatorn styrs med detta system. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen. Där maskinen så medger kan tilt- och roteringsfunktionen köras samtidigt.

TE- Tilt-Extra, riktningsventil som möjliggör växling mellan tiltfunktion och extra hydrauluttag på tiltrotatorn. Systemet är avsett att styras med dubbla hydraulfunktioner från maskinen. Där maskinen så medger kan tilt- och roteringsfunktionen köras samtidigt. Fästet på tiltrotatorn styrs med befintlig, förgrenad "låshydraulik" från maskinen.

RPS - Med Rototilt Positioning Solution ges möjligheten att se en exakt positionsangivelse, i grävsystemets display, i realtid, på hur tiltrotatorn är roterad och tiltad. Fungerar i kombination med ICS och befintliga grävsystemsmärken som Trimble, Scanlaser (Leica), Top Con med fler.

Dubbelverkade cylindrar – Hydrauliska cylindrar som gör att tiltrotatorn kan tilta. Dubbelverkande cylindrar ger ett högre tiltmoment men är större i storleken (högre) jämfört med enkelverkande cylindrar.

Teleskopscylindrar/ Enkelverkade cylindrar - Hydrauliska cylindrar som gör att tiltrotatorn kan tilta. Enkelverkande cylindrar tar mindre plats men har ett lägre tiltmomentet jämfört med dubbelverkande cylindrar.

OEM - Original Equipment Manufacturer, maskintillverkare som tillexempel Volvo eller Komatsu.

OED - Original Equipment Distributors, återförsäljare som säljer produkter från maskintillverkare.